Đèn pha led

Đèn pha LED có công suất từ 10W đến 200w và cấp độ bảo vệ IP65. Đèn được sử dụng nhiều trong chiếu sáng ngoài trời với các ứng dụng như chiếu sáng biển quảng cáo, chiếu hắt tòa nhà, chiếu sáng công cộng ... Với độ sáng cao, tuổi thọ lâu bền và giá thành hợp lý, đèn pha LED đang là lựa chọn của đa số người tiêu dùng.

  Đèn Pha LED FSL 50W FL-50W-JG

  Đèn Pha LED FSL 50W FL-50W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-50W-JG
  • 50 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 850,000đ/ Cái
  • 595,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn Pha LED FSL 10W FL-10W-JG

  Đèn Pha LED FSL 10W FL-10W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-10W-JG
  • 10 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 275,000đ/ Cái
  • 193,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn Pha LED FSL 20W FL-20W-JG

  Đèn Pha LED FSL 20W FL-20W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-20W-JG
  • 20 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 413,000đ/ Cái
  • 289,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn Pha LED FSL 30W FL-30W-JG

  Đèn Pha LED FSL 30W FL-30W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-20W-JG3
  • 30 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 600,000đ/ Cái
  • 420,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn Pha LED FSL 150W FL-150W-JG

  Đèn Pha LED FSL 150W FL-150W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-150W-JG
  • 150 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 2,500,000đ/ Cái
  • 1,750,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn Pha LED FSL 200W FL-200W-JG

  Đèn Pha LED FSL 200W FL-200W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-200W-JG
  • 200 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 3,575,000đ/ Cái
  • 2,503,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn Pha LED FSL 100W FL-100W-JG

  Đèn Pha LED FSL 100W FL-100W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-100W-JG
  • 100 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 1,448,000đ/ Cái
  • 1,014,000 đ/Cái
  • 30%
   Đèn Pha LED DOB 20W - DB-PH20

  Đèn Pha LED DOB 20W - DB-PH20

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH20
  • 20 W
  • Trắng/Vàng
  • DOB
  • 533,000đ/ cái
  • 427,000 đ/cái
  • 20%
  Đèn Pha LED DOB 30W - DB-PH30

  Đèn Pha LED DOB 30W - DB-PH30

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH30
  • 30 W
  • Trắng/Vàng
  • DOB
  • 672,000đ/ cái
  • 538,000 đ/cái
  • 20%
   Đèn pha LED DOB 50W DB-PH-50

  Đèn pha LED DOB 50W DB-PH-50

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH-50
  • 50 W
  • Trắng / Vàng
  • DOB
  • 950,000đ/ Cái
  • 760,000 đ/Cái
  • 20%
   Đèn pha LED 100W - DB-PH100

  Đèn pha LED 100W - DB-PH100

  • Model:
  • Công suất:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH100
  • W
  • DOB
  • 1,852,000đ/
  • 1,482,000 đ/
  • 20%
  Đèn pha LED 70W DOB - DB-PH70

  Đèn pha LED 70W DOB - DB-PH70

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH70
  • 70 W
  • Trắng / Vàng
  • DOB
  • 1,388,000đ/ Cái
  • 1,110,000 đ/Cái
  • 20%
  Đèn pha LED 150W DOB - DB-PH150M

  Đèn pha LED 150W DOB - DB-PH150M

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH150M
  • 150 W
  • Trắng / Vàng
  • DOB
  • 3,472,000đ/ Cái
  • 2,778,000 đ/Cái
  • 20%
  Đèn pha LED 200W DOB - DB-PH200M

  Đèn pha LED 200W DOB - DB-PH200M

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH200M
  • 200 W
  • Trắng / Vàng
  • DOB
  • 4,398,000đ/ Cái
  • 3,519,000 đ/Cái
  • 20%
  Đèn pha led 10w Top Light - PH-10-BM

  Đèn pha led 10w Top Light - PH-10-BM

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • PH-10-BM
  • 10 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 233,000đ/ cái
  • 191,000 đ/cái
  • 18%
  Đèn pha led 20w Top Light - PH-20-BM

  Đèn pha led 20w Top Light - PH-20-BM

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • PH-20-BM
  • 20 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 399,000đ/ cái
  • 327,000 đ/cái
  • 18%
  Đèn pha led 30w Top Light - PH-30-BM

  Đèn pha led 30w Top Light - PH-30-BM

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • PH-30-BM
  • 30 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 639,000đ/ cái
  • 524,000 đ/cái
  • 18%
  Đèn pha led 50w Top Light - PH-50-BM

  Đèn pha led 50w Top Light - PH-50-BM

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • PH-50-BM
  • 50 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 876,000đ/ cái
  • 718,000 đ/cái
  • 18%
  Đèn Led Pha 200W

  Đèn Led Pha 200W

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • PH200-2
  • 200 W
  • Trắng / Vàng
  • Hàng thường
  • 5,500,000đ/ cái
  • 4,510,000 đ/cái
  • 18%
  Đèn pha led 10W ánh sáng vàng

  Đèn pha led 10W ánh sáng vàng

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • PH10
  • 10 W
  • Trắng / Vàng
  • Hàng thường
  • 155,000đ/ cái
  • 127,000 đ/cái
  • 18%

Tư vấn sử dụng Đèn pha led

Close