Đèn pha led

Đèn pha LED có công suất từ 10W đến 200w và cấp độ bảo vệ IP65. Đèn được sử dụng nhiều trong chiếu sáng ngoài trời với các ứng dụng như chiếu sáng biển quảng cáo, chiếu hắt tòa nhà, chiếu sáng công cộng ... Với độ sáng cao, tuổi thọ lâu bền và giá thành hợp lý, đèn pha LED đang là lựa chọn của đa số người tiêu dùng.

  Đèn Pha LED FSL 50W FL-50W-JG

  Đèn Pha LED FSL 50W FL-50W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • FL-50W-JG
  • 50 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 850,000 đ/Cái
  Đèn Pha LED FSL 10W FL-10W-JG

  Đèn Pha LED FSL 10W FL-10W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • FL-10W-JG
  • 10 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 275,000 đ/Cái
  Đèn Pha LED FSL 20W FL-20W-JG

  Đèn Pha LED FSL 20W FL-20W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • FL-20W-JG
  • 20 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 413,000 đ/Cái
  Đèn Pha LED FSL 30W FL-30W-JG

  Đèn Pha LED FSL 30W FL-30W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • FL-20W-JG3
  • 30 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 600,000 đ/Cái
  Đèn Pha LED FSL 150W FL-150W-JG

  Đèn Pha LED FSL 150W FL-150W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • FL-150W-JG
  • 150 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 2,500,000 đ/Cái
  Đèn Pha LED FSL 200W FL-200W-JG

  Đèn Pha LED FSL 200W FL-200W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • FL-200W-JG
  • 200 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 3,575,000 đ/Cái
  Đèn Pha LED FSL 100W FL-100W-JG

  Đèn Pha LED FSL 100W FL-100W-JG

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • FL-100W-JG
  • 100 W
  • Trắng / Vàng
  • FSL
  • 1,448,000 đ/Cái
  Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-KC

  Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-KC

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-10-KC
  • 10 W
  • Trắng/ Vàng
  • KingLed
  • 250,000đ/ Cái
  • 175,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-KC

  Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-KC

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-30-KC
  • 30 W
  • Trắng/ Vàng
  • KingLed
  • 588,000đ/ Cái
  • 412,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-KC

  Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-KC

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-50-KC
  • 50 W
  • Trắng/ Vàng
  • KingLed
  • 900,000đ/ Cái
  • 630,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-MD

  Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-MD

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-10-MD
  • 10 W
  • Trắng/ Vàng
  • KingLed
  • 420,000đ/ Cái
  • 295,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-MD

  Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-MD

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-30-MD
  • 30 W
  • Trắng/ Vàng
  • KingLed
  • 850,000đ/ Cái
  • 595,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-MD

  Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-MD

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-50-MD
  • 50 W
  • Trắng/ Vàng
  • KingLed
  • 1,100,000đ/ Cái
  • 770,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn pha LED 100W KingLED FL-100-MD

  Đèn pha LED 100W KingLED FL-100-MD

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-100-MD
  • 100 W
  • Trắng/ Vàng
  • KingLed
  • 3,700,000đ/ Cái
  • 2,590,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn pha LED 150W KingLED FL-150-MD

  Đèn pha LED 150W KingLED FL-150-MD

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-150-MD
  • 150 W
  • Trắng/ Vàng
  • KingLed
  • 6,100,000đ/ Cái
  • 4,270,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn pha LED 200W KingLED FL-200-MD

  Đèn pha LED 200W KingLED FL-200-MD

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • FL-200-MD
  • 200 W
  • Trắng/ Vàng
  • KingLed
  • 6,400,000đ/ Cái
  • 4,480,000 đ/Cái
  • 30%
  Đèn pha LED 150W DOB - DB-PH150M

  Đèn pha LED 150W DOB - DB-PH150M

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • DB-PH150M
  • 150 W
  • Trắng / Vàng
  • DOB
  • 3,472,000 đ/Cái
  Đèn pha LED 200W DOB - DB-PH200M

  Đèn pha LED 200W DOB - DB-PH200M

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • DB-PH200M
  • 200 W
  • Trắng / Vàng
  • DOB
  • 4,398,000 đ/Cái
  Đèn led pha 50W

  Đèn led pha 50W

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • PH50
  • 50 W
  • Trắng / Vàng
  • Hàng thường
  • 411,000 đ/cái
  Đèn pha hai mắt LED 100W

  Đèn pha hai mắt LED 100W

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • PH100-2
  • 100 W
  • Trắng / Vàng
  • Hàng thường
  • 1,900,000 đ/cái

  Tư vấn sử dụng Đèn pha led

  Close