Đèn pha led

Đèn pha LED có công suất từ 10W đến 200w và cấp độ bảo vệ IP65. Đèn được sử dụng nhiều trong chiếu sáng ngoài trời với các ứng dụng như chiếu sáng biển quảng cáo, chiếu hắt tòa nhà, chiếu sáng công cộng ... Với độ sáng cao, tuổi thọ lâu bền và giá thành hợp lý, đèn pha LED đang là lựa chọn của đa số người tiêu dùng.

   Đèn Pha LED DOB 20W - DB-PH20

  Đèn Pha LED DOB 20W - DB-PH20

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH20
  • 20 W
  • Trắng/Vàng
  • DOB
  • 533,000đ/ cái
  • 453,000 đ/cái
  • 15%
  Đèn Pha LED DOB 30W - DB-PH30

  Đèn Pha LED DOB 30W - DB-PH30

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH30
  • 30 W
  • Trắng/Vàng
  • DOB
  • 672,000đ/ cái
  • 571,000 đ/cái
  • 15%
   Đèn pha LED DOB 50W DB-PH-50

  Đèn pha LED DOB 50W DB-PH-50

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DBPH-50
  • 50 W
  • Trắng / Vàng
  • DOB
  • 950,000đ/ Cái
  • 808,000 đ/Cái
  • 15%
   Đèn pha LED 100W - DB-PH100

  Đèn pha LED 100W - DB-PH100

  • Model:
  • Công suất:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH100
  • W
  • DOB
  • 1,852,000đ/
  • 1,574,000 đ/
  • 15%
  Đèn pha LED 70W DOB - DB-PH70

  Đèn pha LED 70W DOB - DB-PH70

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH70
  • 70 W
  • Trắng / Vàng
  • DOB
  • 1,388,000đ/ Cái
  • 1,180,000 đ/Cái
  • 15%
  Đèn pha LED 150W DOB - DB-PH150M

  Đèn pha LED 150W DOB - DB-PH150M

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH150M
  • 150 W
  • Trắng / Vàng
  • DOB
  • 2,778,000đ/ Cái
  • 2,361,000 đ/Cái
  • 15%
  Đèn pha LED 200W DOB - DB-PH200M

  Đèn pha LED 200W DOB - DB-PH200M

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DB-PH200M
  • 200 W
  • Trắng / Vàng
  • DOB
  • 3,935,000đ/ Cái
  • 3,345,000 đ/Cái
  • 15%
  Đèn pha led 10w Top Light - PH-10-BM

  Đèn pha led 10w Top Light - PH-10-BM

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • PH-10-BM
  • 10 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 184,000đ/ cái
  • 165,000 đ/cái
  • 10%
  Đèn pha led 20w Top Light - PH-20-BM

  Đèn pha led 20w Top Light - PH-20-BM

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • PH-20-BM
  • 20 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 313,000đ/ cái
  • 282,000 đ/cái
  • 10%
  Đèn pha led 30w Top Light - PH-30-BM

  Đèn pha led 30w Top Light - PH-30-BM

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • PH-30-BM
  • 30 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 501,000đ/ cái
  • 449,000 đ/cái
  • 10%
  Đèn pha led 50w Top Light - PH-50-BM

  Đèn pha led 50w Top Light - PH-50-BM

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • PH-50-BM
  • 50 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 687,000đ/ cái
  • 618,000 đ/cái
  • 10%
  Đèn Led Pha 200W

  Đèn Led Pha 200W

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • PH200-2
  • 200 W
  • Trắng / Vàng
  • Hàng thường
  • 5,500,000 đ/cái
  Đèn pha led 10W ánh sáng vàng

  Đèn pha led 10W ánh sáng vàng

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • PH10
  • 10 W
  • Trắng / Vàng
  • Hàng thường
  • 122,000 đ/cái
  Đèn led pha công suất 20W

  Đèn led pha công suất 20W

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • PH20
  • 20 W
  • Trắng / Vàng
  • Hàng thường
  • 229,000 đ/cái
  Đèn led pha công suất 30W

  Đèn led pha công suất 30W

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • PH30
  • 30 W
  • Trắng / Vàng
  • Hàng thường
  • 278,000 đ/cái
  Đèn led pha 7 màu

  Đèn led pha 7 màu

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • PH10-XD(XL,D)
  • 10 W
  • Trắng / Vàng / Đỏ / XD / XL
  • Hàng thường
  • 195,000 đ/cái
  Đèn led pha 50W

  Đèn led pha 50W

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • PH50
  • 50 W
  • Trắng / Vàng
  • Hàng thường
  • 325,000 đ/cái
  Đèn pha hai mắt LED 100W

  Đèn pha hai mắt LED 100W

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • PH100-2
  • 100 W
  • Trắng / Vàng
  • Hàng thường
  • 2,690,000 đ/cái
  Đèn pha led 100W một mắt led

  Đèn pha led 100W một mắt led

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • PH100-1
  • 100 W
  • Trắng / Vàng
  • Hàng thường
  • 896,000 đ/cái
  Đèn pha Led ánh sáng RGB

  Đèn pha Led ánh sáng RGB

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • PH10-CN
  • 10 W
  • RGB
  • Hàng thường
  • 311,000 đ/cái

Tư vấn sử dụng Đèn pha led

Close