Đèn LED chiếu sáng

Đèn pha led

Đèn pha LED có công suất từ 10W đến 200w và cấp độ bảo vệ IP65. Đèn được sử dụng nhiều trong chiếu sáng ngoài trời với các ứng dụng như chiếu sáng biển quảng cáo, chiếu hắt tòa nhà, chiếu sáng công cộng ... Với độ sáng cao, tuổi thọ lâu bền và giá thành hợp lý, đèn pha LED đang là lựa chọn của đa số người tiêu dùng.

 • Đèn Pha LED FSL 50W FL-50W-JG

  Đèn Pha LED FSL 50W FL-50W-JG

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • FSF801-50W
  • 50W
  • Trắng / Vàng / Trung tính
  • Cái
  • FSL
  • 935,000 VNĐ/Cái
 • Đèn Pha LED FSL 10W FL-10W-JG

  Đèn Pha LED FSL 10W FL-10W-JG

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • FSF801 10W
  • 10W
  • Trắng / Vàng / Trung tính
  • Cái
  • FSL
  • 303,000 VNĐ/Cái
 • Đèn Pha LED FSL 20W FL-20W-JG

  Đèn Pha LED FSL 20W FL-20W-JG

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • FSF801-20W
  • 20W
  • Trắng / Vàng / Trung tính
  • Cái
  • FSL
  • 455,000 VNĐ/Cái
 • Đèn Pha LED FSL 30W FL-30W-JG

  Đèn Pha LED FSL 30W FL-30W-JG

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • FSF801-30W
  • 30W
  • Trắng / Vàng / Trung tính
  • Cái
  • FSL
  • 660,000 VNĐ/Cái
 • Đèn Pha LED FSL 150W FL-150-65/A2

  Đèn Pha LED FSL 150W FL-150-65/A2

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • FL-150-65/A2
  • 150W
  • Trắng / Vàng / Trung tính
  • Cái
  • FSL
  • 2,750,000 VNĐ/Cái
 • Đèn Pha LED FSL 200W FL-200-65/A2

  Đèn Pha LED FSL 200W FL-200-65/A2

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • FL-200-65/A2
  • 200W
  • Trắng / Vàng / Trung tính
  • Cái
  • FSL
  • 3,575,000 VNĐ/Cái
 • Đèn Pha LED FSL 100W FL-100W-JG

  Đèn Pha LED FSL 100W FL-100W-JG

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • FSF801-100W
  • 100W
  • Trắng / Vàng / Trung tính
  • Cái
  • FSL
  • 1,593,000 VNĐ/Cái
 • Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-KC

  Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-KC

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-10-KC
  • 10W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 236,000 VNĐ/Cái
  • 165,000 VNĐ/Cái
  30%
 • Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-KC

  Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-KC

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-30-KC
  • 30W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 550,000 VNĐ/Cái
  • 385,000 VNĐ/Cái
  30%
 • Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-KC

  Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-KC

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-50-KC
  • 50W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 831,000 VNĐ/Cái
  • 582,000 VNĐ/Cái
  30%
 • Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-MD

  Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-10-MD
  • 10W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 420,000 VNĐ/Cái
  • 295,000 VNĐ/Cái
  30%
 • Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-MD

  Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-30-MD
  • 30W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 850,000 VNĐ/Cái
  • 595,000 VNĐ/Cái
  30%
 • Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-MD

  Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-50-MD
  • 50W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 1,100,000 VNĐ/Cái
  • 770,000 VNĐ/Cái
  30%
 • Đèn pha LED 100W KingLED FL-100-MD

  Đèn pha LED 100W KingLED FL-100-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-100-MD
  • 100W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 3,700,000 VNĐ/Cái
  • 2,590,000 VNĐ/Cái
  30%
 • Đèn pha LED 150W KingLED FL-150-MD

  Đèn pha LED 150W KingLED FL-150-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-150-MD
  • 150W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 6,100,000 VNĐ/Cái
  • 4,270,000 VNĐ/Cái
  30%
 • Đèn pha LED 200W KingLED FL-200-MD

  Đèn pha LED 200W KingLED FL-200-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-200-MD
  • 200W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 6,400,000 VNĐ/Cái
  • 4,480,000 VNĐ/Cái
  30%
 • Đèn pha LED 150W DOB - DB-PH150M

  Đèn pha LED 150W DOB - DB-PH150M

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • DB-PH150M
  • 150W
  • Trắng / Vàng
  • Cái
  • DOB
  • 3,472,000 VNĐ/Cái
 • Đèn pha LED 200W DOB - DB-PH200M

  Đèn pha LED 200W DOB - DB-PH200M

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • DB-PH200M
  • 200W
  • Trắng / Vàng
  • Cái
  • DOB
  • 4,398,000 VNĐ/Cái
  Hỗ trợ Lên đầu