Thiết bị thoát hiểm

Thiết bị thoát hiểm thông báo nguy hiểm là các loại đèn cảnh báo cho người sử dụng biết được vùng (không gian) có thể hoặc đang xảy ra nguy hiểm giúp họ biết được cũng như chỉ dẫn đường tránh đi khi tìm lối thoát hiểm trong công trình nhằm khắc phục những hạn chế tai nạn nhằm giảm thiểu tổn thất tối đa nhất. 

    Hỗ trợ Lên đầu