Bóng đèn led

Bóng đèn LED là sản phẩm thể hiện rõ ràng nhất tính ứng dụng phổ thông của công nghệ LED. Bóng đèn LED được thiết kế với đui đèn quy chuẩn (E27, E14, GU10 ...), đồng thời có hình dáng và kích thước tương đồng với các loại đèn truyền thống do đó có thê hoàn toàn thay thế cho những loại đèn đó.

  Bóng đèn LED TopLight 3W - BE27-03T-2

  Bóng đèn LED TopLight 3W - BE27-03T-2

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-03T-2
  • 3 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 41,000đ/ cái
  • 35,000 đ/cái
  • Sale
   15%
  Bóng đèn LED TopLight 6W - BE27-06T-2

  Bóng đèn LED TopLight 6W - BE27-06T-2

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-06T-2
  • 6 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 66,000đ/ cái
  • 55,000 đ/cái
  • Sale
   17%
  Bóng đèn LED TopLight 8W - BE27-08T-2

  Bóng đèn LED TopLight 8W - BE27-08T-2

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-08T-2
  • 8 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 95,000đ/ cái
  • 75,000 đ/cái
  • Sale
   21%
  Bóng đèn LED TopLight 12W - BE27-12T-2

  Bóng đèn LED TopLight 12W - BE27-12T-2

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-12T-2
  • 12 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 107,000đ/ cái
  • 85,000 đ/cái
  • Sale
   21%
  Bóng đèn LED TopLight 18W - BE27-18T-2

  Bóng đèn LED TopLight 18W - BE27-18T-2

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-18T-2
  • 18 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 195,000đ/ cái
  • 159,000 đ/cái
  • Sale
   18%
  Bóng đèn LED TopLight 24W - BE27-24T-2

  Bóng đèn LED TopLight 24W - BE27-24T-2

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-24T-2
  • 24 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 285,000đ/ cái
  • 235,000 đ/cái
  • Sale
   18%
  Bóng đèn LED TopLight 36W - BE27-36T-2

  Bóng đèn LED TopLight 36W - BE27-36T-2

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-36T-2
  • 36 W
  • Trắng / Vàng
  • TopLight
  • 425,000đ/ cái
  • 299,000 đ/cái
  • Sale
   30%
  Bóng đèn LED 4W Philips - BE27-04Philips

  Bóng đèn LED 4W Philips - BE27-04Philips

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-04Philips
  • 4 W
  • Trắng / Vàng
  • Philips
  • 168,000đ/ cái
  • 69,000 đ/cái
  • Sale
   59%
  Bóng đèn LED 7W Philips - BE27-07Philips

  Bóng đèn LED 7W Philips - BE27-07Philips

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-07Philips
  • 7 W
  • Trắng / Vàng
  • Philips
  • 199,000đ/ cái
  • 95,000 đ/cái
  • Sale
   52%
  Bóng đèn LED 9W Philips - BE27-09Philips

  Bóng đèn LED 9W Philips - BE27-09Philips

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-09Philips
  • 9 W
  • Trắng / Vàng
  • Philips
  • 222,000đ/ cái
  • 158,000 đ/cái
  • Sale
   29%
  Bóng đèn LED 10.5W Philips - BE27-10Philips

  Bóng đèn LED 10.5W Philips - BE27-10Philips

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-10Philips
  • 10 W
  • Trắng / Vàng
  • Philips
  • 291,000đ/ Cái
  • 176,000 đ/Cái
  • Sale
   40%
  Bóng đèn LED 14W Philips - BE27-14Philips

  Bóng đèn LED 14W Philips - BE27-14Philips

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • BE27-14Philips
  • 14 W
  • Trắng / Vàng
  • Philips
  • 352,000đ/ cái
  • 229,000 đ/cái
  • Sale
   35%
  Bóng đèn LED 3W Duhal - DA-N814

  Bóng đèn LED 3W Duhal - DA-N814

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DA-N814
  • 3 W
  • Trắng / Vàng
  • Duhal
  • 24,000đ/ cái
  • 19,000 đ/cái
  • Sale
   21%
  Bóng đèn LED 5W Duhal - DA-N815

  Bóng đèn LED 5W Duhal - DA-N815

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DA-N815
  • 5 W
  • Trắng / Vàng
  • Duhal
  • 37,000đ/ cái
  • 29,000 đ/cái
  • Sale
   22%
  Bóng đèn LED 7W Duhal - DA-N816

  Bóng đèn LED 7W Duhal - DA-N816

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DA-N816
  • 7 W
  • Trắng / Vàng
  • Duhal
  • 54,000đ/ cái
  • 43,000 đ/cái
  • Sale
   20%
  Bóng đèn LED 9W Duhal - DA-N817

  Bóng đèn LED 9W Duhal - DA-N817

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DA-N817
  • 9 W
  • Trắng / Vàng
  • Duhal
  • 66,000đ/ cái
  • 52,000 đ/cái
  • Sale
   21%
  Bóng đèn LED 12W Duhal - DA-N819

  Bóng đèn LED 12W Duhal - DA-N819

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • Giảm còn:
  • DA-N819
  • 12 W
  • Trắng / Vàng
  • Duhal
  • 81,000đ/ cái
  • 65,000 đ/cái
  • Sale
   20%
  Bóng led 3W - 12V dui MR16

  Bóng led 3W - 12V dui MR16

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • BMR1203
  • 3 W
  • Trắng / Vàng
  • MaxLight
  • 39,000 đ/cái
  Bóng đèn led 3W

  Bóng đèn led 3W

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • BE27-03T
  • 3 W
  • Trắng / Vàng
  • MaxLight
  • 45,000 đ/cái
  Bóng led đui ghim 3W

  Bóng led đui ghim 3W

  • Model:
  • Công suất:
  • Ánh sáng:
  • Hãng sản xuất:
  • Giá NY:
  • BGU1003
  • 3 W
  • Trắng / Vàng
  • 134,000 đ/cái

Tư vấn sử dụng Bóng đèn led

Close