Đèn Exit chỉ dẫn thoát hiểm

Đèn Exit chỉ dẫn thoát hiểm báo cho người sử dụng biết chỗ không gian đang có sự cố giúp  con người khi tìm lối thoát hiểm trong công trình nhằm khắc phục những hạn chế tai nạn nhằm giảm thiểu tổn thất tối đa nhất. 

    Hỗ trợ Lên đầu