Đèn LED chiếu sáng

đèn ngoài trời

 • Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-KC

  Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-KC

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-50-KC
  • 50W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 582,000 VNĐ
  • 831,000 VNĐ
  30%
 • Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-KC

  Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-KC

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-30-KC
  • 30W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 385,000 VNĐ
  • 550,000 VNĐ
  30%
 • Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-KC

  Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-KC

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-10-KC
  • 10W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 165,000 VNĐ
  • 236,000 VNĐ
  30%
 • Đèn pha LED 200W KingLED FL-200-MD

  Đèn pha LED 200W KingLED FL-200-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-200-MD
  • 200W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 4,480,000 VNĐ
  • 6,400,000 VNĐ
  30%
 • Đèn pha LED 150W KingLED FL-150-MD

  Đèn pha LED 150W KingLED FL-150-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-150-MD
  • 150W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 4,270,000 VNĐ
  • 6,100,000 VNĐ
  30%
 • Đèn pha LED 100W KingLED FL-100-MD

  Đèn pha LED 100W KingLED FL-100-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-100-MD
  • 100W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 2,590,000 VNĐ
  • 3,700,000 VNĐ
  30%
 • Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-MD

  Đèn pha LED 50W KingLED FL-50-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-50-MD
  • 50W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 770,000 VNĐ
  • 1,100,000 VNĐ
  30%
 • Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-MD

  Đèn pha LED 30W KingLED FL-30-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-30-MD
  • 30W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 595,000 VNĐ
  • 850,000 VNĐ
  30%
 • Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-MD

  Đèn pha LED 10W KingLED FL-10-MD

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Đơn vị :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • FL-10-MD
  • 10W
  • Trắng/ Vàng
  • Cái
  • KingLed
  • 295,000 VNĐ
  • 420,000 VNĐ
  30%
 • Đèn LED sân vườn 5W GR-308

  Đèn LED sân vườn 5W GR-308

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • GR-308
  • 5W
  • Vàng
  • KingLed
  • 1,449,000 VNĐ
  • 2,070,000 VNĐ
  30%
 • Đèn LED sân vườn 5W GR-30

  Đèn LED sân vườn 5W GR-30

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • GR-30
  • 5W
  • Vàng
  • KingLed
  • 1,162,000 VNĐ
  • 1,660,000 VNĐ
  30%
 • Đèn LED sân vườn 5W GR-309S

  Đèn LED sân vườn 5W GR-309S

  • Mã SP:
  • Công suất :
  • Ánh sáng :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • GR-309S
  • 5W
  • Vàng
  • KingLed
  • 1,015,000 VNĐ
  • 1,450,000 VNĐ
  30%
  Hỗ trợ Lên đầu